Saturday, December 31, 2011

Hamka: Ulama serba boleh


Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang; Selawat dan Salam ke atas junjungan Besar Nabi Muhammad SAW.Riwayat hidup

Nama : Doktar Haji Abd. Malik bin Sheikh Abd. Karim bin Sheikh Muhammad Amrullah.
Tempat lahir : desa Tanah Sirah, Sungai Batang, Maninjaau, Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia
Tarikh lahir :16 Februari 1908 @ 13 Muharam 1362 Hijrah.
Ayah : seorang ulama Islam yang terkenal telah membawa pembaharuan Islam di Minangkabau
Jawatan : anggota tetap majlis konsul Muhammadiah, Sumatera Tengah (1934) dan mengetuai gerakan Muhammadiah (1946)
Tarikh meninggal : 24 Julai 1981
Umur : 73 tahun.

Sifat-sifat Peribadi

1. Hamka seorang yang pintar dan bijak.
2. Beliau juga terkenal sebagai ahui kesusasteraan Melayu klasik serta pengarang yang masyhur dan novelis terkemuka dan mahir dalam bahasa Arab.
3. Hamka terkenal sebagai ahli falsafah dan pujangga Islam.

Pendidikan

1. Hamka mendapat pendidikan awal daripada bapanya. Beliau mempelajari ilmu-ilmu asas agama serta mempelajari al-Quran sehingga khatam.
2. Pada tahun 1915 ketika beliau berusia 7 tahun, beliau memasuki sekolah desa di Padang Panjang. Pada tahun1918 pula beliau menuntut di sekolah datuknya, Muhammad Amrullah.
3. Hamka berpeluang mendalami pelajaran tafsir daripada Kiai Bagus Harikusomo di Tanah Jawa pada tahun 1924serta berpeluang daripada tokoh terkenal seperti Shamsurrijal dan Haji Fakhruddin. Kegiatan ilmiah yang dianjur oleh tokohtokoh tersebut adalah dalam seminar, ceramah, kuliah, perbincangan, serta persidangan.

Sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam
1. Hamka merupakan seorang tokoh reformasi Islam yang terkenal dalam bidang falsafah dan tasawuf.
2. Beliau juga merupakan tokoh agama dan pendakwah yang banyak memberi sumbangan kepada agama, bangsa, dan negara melalui organisasi, ceramah, serta hasilhasil karya yang ditulisnya.
3. Pada tahun 1935, Hamka telah mendirikan kolej Kuliah Al-Muballighin di Padang Panjang yang telah melahirkan ramai tokoh-tokoh terkenal.
4. Beliau juga banyak berjasa dalam penyebaran Islam dalam bahasa Indonesia kerana keahliannya dalam kesusasteraan sehingga beliau mendapat gelaran "Hamzah Fansuri zaman baharu.
5. Pada tahun 1925, Hamka memulakan kerjayanya sebagai pengarang di Padang Panjang. Beliau menulis majalah"Seruan Islam di Tanjung Para Langkat, menerbitkan majalah "Pedoman masyarakat, dan "Panji Masyarakat. Hamka mula mengarang dalam akhbar "Pembela Islam, Bandung pada tahun 1930.

Hasil-hasil karya

1. Hamka telah menulis enam puluh buah buku selama dua puluh lima tahun.
2. Contoh karangan beliau dalam novel adalah seperti novel "Tenggelamnya Kapal Van der Vijk, "Di Bawah Lindungan Kaabah, "Merantau Ke Deli, "Terusir, "Keadilan Ilahi dan lain-lain.
3. Dalam bidang agama dan falsafah pula, karangan beliau terdiri daripada "Tasawuf Moden, Falsafah Hidup, "Lembaga Hidup, "Lembaga Budi, "Pedoman Mubaligh Islam, dan lain-lain.
4. Antara hasil-hasil karya Hamka yang menggoncangkan semangat revolusi ialah "Revolusi Fikiran, "Revolusi Agama, "Adat Minangkabau, "Menghadapi Revolusi, "Negara Islam, "Sesudah Naskah Renville, "Muhammadiah Melalui Tiga Zaman, "Dari Lembah Cita-Cita Merdeka, serta "Islam dan Demokrasi .
5. Pada tahun 1929, Hamka menghasilkan buku-buku, "Agama dan Perempuan, "Pembela Islam, dan lain-lain lagi.

No comments:

Post a Comment

kekoh sokmo

Related Posts with Thumbnails