Sunday, May 23, 2010

Traffic Light juga bekerja

ATCS (Automatic Traffic Light Control System) telah digunakan pada kota-kota besar seperti Kuala Lupmur, Shah Alam, Singapore untuk mencegah terjadinya kemalangan.


Tetapi meningkatnya jumlah kenderaan menyebabkan ATCS berfungsi kurang optimal. Untuk itu dibuat sistem ATCS yang dapat bekerja menentukan lama penyalaan lampu hijau secara automatik berdasarkan kandungan kepadatan. Sistem ini mengawal lampu Lalu Lintas Automatik dengan menggunakan kamera berasaskan mikrocontroller.


Kamera digunakan sebagai pengamat kepadatan kenderaan pada suatu persimpangan. Hasil pengamatan diolah oleh PC sehingga diperoleh peratus kepadatan pada tiap-tiap jalur.

Mikrocontroller bekerja menyalakan lampu lalu lintas secara default control iaitu selari dengan arah jarum jam. Jika PC tersambung dengan mikrocontroller maka mikrocontroller menghantar informasi jalur mana yang lampu hijaunya akan menyala.

Kemudian PC mengolah gambar persimpangan dan menentukan besarnya peratusan kepadatan serta lama penyalaan lampu hijau untuk jalur yang telah ditentukan. Apabila tidak ada sambungan antara PC dan mikrocontroller maka lama penyalaan lampu hijau adalah 6 saat.


Peratusan kepadatan pada tiap-tiap jalur juga dipengaruhi dari persimpangan sebelumnya yang terhubung pada tiap-tiap jalur secara simulasi. Sistem ini dapat bekerja menentukan lama penyalaan lampu hijau dengan peratus kejayaan sehingga 100%.


Pada umumnya arah perpindahan lampu lalu lintas dapat diatur sesuai dengan arah jarum jam (clockwise) atau berlawanan arah jarum
jam (counter clockwise).


Lampu lalu lintas bekerja secara bergantian pada tiap jalur sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dengan urutan menyala lampu hijau, lampu kuning dan lampu merah.

No comments:

Post a Comment

kekoh sokmo

Related Posts with Thumbnails