Monday, April 18, 2011

BERDOA KETIKA SUJUD & SOLAT BERMAKMUMKAN KANAK-KANAKSoalan; Assalamualaikum ustaz, saya ada dua soalan;
1. Mengenai doa dalam solat , sujud rakaat keberapakah doa itu di minta, adakah yang awal atau yang akhir dan bolehkah doa itu ditutur dalam bahasa melayu.
2. Soalan saya yang kedua,bolehkah kita niat menjadi imam kepada anak yang belum balih atau niat sembahyang sendiri.
Sekian terima kasih assalamualaikum

Jawapan;

Berdoa ketika sujud

1. Mengenai doa di dalam sujud, terdapat hadis di mana Nabi bersabda; "Saat paling hampir seorang hamba dengan Allah ialah ketika dia sujud. Maka banyaklah berdoa ketika sujud" (HR Imam Muslim, Abu Daud dan an-Nasai dari Abu Hurairah). Oleh kerana Nabi s.a.w. menyebutkan sujud di dalam hadis di atas secara umum (tanpa menghadkan pada mana-mana sujud) maka galakan membaca doa ketika sujud itu merangkumi semua sujud di dalam solat.

Ketika sujud itu harus berdoa dengan apa sahaja doa asalkan yang dipohon adalah perkara yang tidak dilarang oleh Syarak. Jika doa itu dalam bahasa Arab, harus ia dilafazkan oleh lidah sekalipun doa itu bukan yang maksur (yakni bukan dari al-Quran atau hadis Nabi). Cuma hendaklah lafaz itu diperlahankan kerana bacaan ketika sujud tidak sunat dikuatkan. Adapun dalam bahasa lain tidak harus dilafazkan oleh lidah. Memadai dengan berdoa di dalam hati sahaja kerana bahasa yang diharuskan di dalam solat hanyalah bahasa Arab sahaja.

Solat bermakmumkan kanak-kanak

2. Mengenai makmum kanak-kanak, harus kita berniat menjadi imam (dan mendapat pahala berjamaah) jika makmum di belakang kita orang yang sah solatnya termasuk kanak-kanak yang belum baligh asalkan ia telah mumayyiz dan tahu tentang toharah (wudhuk) dan solat. Ini berdalilkan hadis dari Ibnu ‘Abbas yang menceritakan; “Aku bermalam di rumah ibu saudaraku Maimunah (isteri Nabi s.a.w.). Tiba tengah malam, Rasulullah s.a.w. bangun lalu mengambil wudhuk dengan wudhuk yang ringkas, kemudian mengerjakan solat malam. Aku pun turut bangun, mengambil wudhuk seumpama Nabi mengambil wudhuk, kemudian mengerjakan solat bersama beliau dengan berdiri di sebelah kirinya. Lalu baginda memegang kepalaku dan mengalihkanku ke sebelah kanannya” (Riwayat Imam al-Bukhari (Kitab as-Solah, bab Wudhu’ as-Shibyan), Muslim dan ulamak-ulamak lain). Dalam satu riwayat terdapat lafaz tambahan; “Aku pada ketika itu berusia 10 tahun” (Riwayat Imam Ahmad, soheh).

Berkata Imam Ibnu Rajab –mengulas hadis ini-; Hadis ini menjadi dalil bahawa sahnya toharah kanak-kanak, solatnya, ikutannya terhadap imam dan safnya untuk imam. Ini kerana Ibnu ‘Abbas pada ketika itu masih kanak-kanak. Begitu juga, hadis ini menjadi dalil dikiranya solat berjamaah dengan bermakmumkan kanak-kanak dan orang yang berada di saf bersama kanak-kanak tidaklah dianggap berseorangan dalam saf. (Fathul-Bari, Imam Ibnu Rajab).

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Faidhul-Qadier, Imam al-Munawi, hadis no. 1348.
2. Fathul-Bari, Imam Ibnu Jajab, Kitab as-Solah (jilid 6, hlm. 132 dan jilid 5, hlm. 105)
3. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, perkataan “saghr”.

No comments:

Post a Comment

kekoh sokmo

Related Posts with Thumbnails