Sunday, December 12, 2010

DNA Terumbu Karang Memiliki Kesamaan Dengan Manusia Berkaitan Penyakit dan Kanser

Sekumpulan ilmuwan terkejut ketika mengetahui bahwa terumbu karang, salah satu bentuk kehidupan tertua di Bumi, memiliki gen yang sama dengan manusia. Kesamaan gen penyusunan tubuh mencapai 70 peratus.

http://ramalaut08.files.wordpress.com/2010/04/terumbu-karang-34.jpg

Menurut penelitian yang baru-baru ini dipterbitkan oleh jurnal Nature, pasukan pengkaji ini telah mengurutkan genome dari organisme yang sudah berusia 650 juta tahun itu selama lima tahun.

“Terumbu karang memiliki tingkat kesamaan yang rendah dengan bangsa haiwan,” kata Kenneth S. Kosik, saintis yang berasal University of California-Santa Barbara, seperti diambil dari TG Daily, 10 Desember 2010. “Contohnya, mereka tidak punya banyak neuron. Akan tetapi, genome terumbu karang membuktikan adanya banyak gen di dalam neuron,” katanya.

Saintis lain dari Australia, yang telah menyelesaikan pengamatan genetik terhadap terumbu karang di Great Barrier Reef juga menemukan hal serupa.

“DNA yang sama antara manusia dan terumbu karang mencakupi sejumlah DNA yang umumnya berkaitan dengan penyakit dan kanser,” kata Bernard Degnan, saintis dari University of Queensland. “Ini membuka peluang adanya kesinambungan dalam pengkajian sel dalam mengatasi kanser,” katanya.

Dengan mengamati sel terumbu karang, kemungkinan kita boleh mendapatkan informasi tentang selok-belok sel tubuh kita sendiri dan bagaimana kita dapat memanfaatkan sel terumbu karang untuk aplikasi penawar di masa depan.

“Melindungi terumbu karang di samudera sangatlah penting bagi kelannsungan mereka dan ekosistem di dalam laut,” kata Degnan. “Akan tetapi, penemuan ini diharapkan dapat membuat manusia lebih melihat manfaat lain yang disediakan terumbu karang, yakni untuk perubatan yang menguntungkan manusia,” katanya.

No comments:

Post a Comment

kekoh sokmo

Related Posts with Thumbnails