Sunday, August 15, 2010

AZAN DENGAN RADIOSoalan; Di masjid besar di tempat saya, time ramadhan waktu buka diaorang on radio untuk laungkan azan. Adakah ini harus?

Jawapan;

Azan di dalam Islam adalah ibadah. Ibadah mestilah dilaksanakan oleh ahli ibadah (yakni orang yang berkelayakan melakukan ibadah). Azan bukanlah semata-mata pemberitahuan sebagaimana orang Hindu atau Kristian yang membunyikan loceng untuk memberitahu masuknya waktu ibadah mereka. Ia adalah ibadah dan mesti dilaksanakan oleh seorang yang sah ibadahnya.

Syeikh ‘Athiyah Saqar (bekas pengerusi lujnah fatwa al-Azhar) dalam fatwanya menegaskan; Tidak memadai rakaman azan atau azan radio bagi menggantikan tuntutan melaungkan azan kerana kaum muslimin dituntut agar melaungkan azan apabila masuk waktu solat sebagaimana perintah Nabi –sallallahu ‘alaihi wasallam-;

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
“Apabila masuk waktu solat, hendaklah salah seorang dari kamu melaungkan azan dan hendaklah menjadi imam orang yang paling tua dari kalangan kamu” (HR Imam al-Bukhari dan Muslim dari Malik bin al-Huwairith –radhiyallahu ‘anhu-).

Sebahagian ulamak (antaranya Imam Abu Hanifah dan Syafi’ie) berkata; melaungkan azan itu adalah sunat muakkad. Sebahagian lagi (iaitu kebanyakan ulamak mazhab Hanbali dan sebahagian ulamak mazhab Maliki) berkata; ia adalah fardhu kifayah, yakni mesti ada orang yang melaungkan azan bagi sesuatu kawasan, jika tidak semua orang Islam di kawasan itu akan berdosa”.

Kesimpulannya, laungan azan adalah dituntut oleh Syarak untuk dilaksanakan dalam masyarakat Islam. Meninggalkannya adalah makruh (mengikut pandangan yang berkata ia sunat muakkad) atau berdosa (mengikut pandangan yang berkata ia adalah fardhu kifayah). Perlaksanaan azan itu mestilah dengan dilakukan oleh seorang muslim secara langsung. Maka menjadi kewajipan ke atas kaum muslimin di setiap masjid (atau tempat didirikan solat) untuk menentukan di kalangan mereka seorang yang dapat melaksanakan seruan azan dengan baik pada setiap waktu solat sebagaimana yang menjadi amalan yang diwarisi sejak dari zaman Nabi –sallalahu a’alihi wasallam- hingga ke hari ini. Tidak memadai dengan mereka hanya memutarkan rakaman azan atau dengan azan radio sahaja.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Fatawa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah, 9/179.
2. Fatawa wa Istisyaraat al-Islam al-Yaum, 5/249.
3. Fatawa Su-al wa Jawab, no. 48990.

No comments:

Post a Comment

kekoh sokmo

Related Posts with Thumbnails