Friday, January 28, 2011

TAUBAT DARI RIBA, HUKUM SIJIL PREMIUM DAN MASALAH FIQH YANG RUMIT

Soalan; assalamualaikum ustaz, saya ada 3 soalan.


1.Saya telah melabur dalam pelaburan berunsurkan riba,agensi tersebut telah mengalami masalah,menyebabkan saya tidak dapat mendapatkan balik modal pokok wang saya.Persoalannya adakah saya masih menanggung dosa riba tersebut dan bagaimanakah saya ingin mengelakkan dari dosa tersebut?

2.Apakah hukum cabutan sijil simpanan premium anjuran Bank Simpanan Nasional ?Dan apakah hukum dengan hadiah yang ditawarkan?

3.Saya mengidap penyakit kencing tidak lawas.Permasalahannya untuk solat saya sering bersuci sebelum masuk waktu solat,solat berjemaah,dan pernah menjadi imam di tempat kerja,baru-baru ini saya belajar dan mendapat tahu kaedah bersuci hendaklah dilakukan selepas waktu solat,dan tidak boleh menjadi imam.Hal ini berlaku bertahun-tahun.Persoalannya adakah saya perlu mengqada balik solat saya, sedangkan bilangan waktu solat pun saya tidak tahu kerana sudah bertahun-tahun.?

Jawapan;

Bertaubat dari riba

1. Riba adalah diharamkan dalam Islam dan merupakan salah satu dari dosa besar. Orang yang terlibat dengan riba sama ada memberi, menerima, menjadi saksi, juru tulis dan sebagainya mereka wajib bertaubat kepada Allah. Terdapat hadis menegaskan; "Rasulullah -sallallahu 'alaihi wasallam- telah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi orang lain makan riba, juru tulisnya dan dua orang yang menjadi saksinya" (HR Imam Ahmad dari Ali). Taubat ialah dengan melaksanakan rukun-rukun taubat, iaitu;
A) Meninggalkan amalan riba sepenuhnya
B) Menyesal dengan sesungguh hati atas ketelanjuran melakukan amalan riba (termasuklah terlibat dengan pelaburan berteraskan riba)
B) Berazam tidak akan mengulanginya lagi.

Bagi orang yang menerima riba dari orang lain (termasuklah keuntungan dari pelaburan yang berteraskan riba) wajiblah ia memulangkan wang riba itu kepada pemiliknya. Jika ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, ia hendaklah memulangkannya kepada kaum muslimin dengan memilih antara dua jalan;
1. Memberinya kepada fakir/miskin di kalangan orang Islam
2. Menyalurkannya untuk kepentingan awam kaum muslimin.

Perlu dijelaskan bahawa; memulangkan wang tersebut kepada pemiliknya bukan bermaksud memulangkan kepada Bank atau Syarikat yang menjalankan pelaburan yang berteraskan riba kerana wang keuntungan/dividen yang diberikan oleh Bank atau Syarikat terbabit sebenarnya bukan wang mereka akan tetapi wang dari pelanggan mereka hasil dari bunga yang dikenakan ke atas pinjaman (oleh Bank) atau hasil dari akad yang tidak sah di sisi Syariat (yang dilakukan oleh Syarikat dengan pelanggan mereka). Sudah tentu pemilik sebenar wang riba itu sukar diketahui dan ditentukan kerana pelanggan bank atau syarikat pelaburan adalah ramai dan bertaburan. Oleh itu, tidak ada jalan lain melainkan dengan memulangkannya kepada kaum muslimin dengan memilih di antara dua jalan di atas.

Oleh kerana dalam kes saudara, tidak ada hak orang lain yang saudara ambil memandangkan pelaburan saudara mengalami kerugian, tidak ada sebarang hak orang lain yang perlu saudara pulangkan. Maka yang perlu saudara lakukan ialah bertaubat kepada Allah kerana terlibat dengan amalan riba. Semoga Allah menerima taubat kita semua.

Sijil Premium

2. Sijil Premium; hukum sijil premium berlaku khilaf (beza pandangan) di kalangan ulamak. Jumhur ulamak mengharamkannya, sementara ada segelintir ulamak mengharuskannya. Perbahasan berlegar di sekitar; adakah pelaburan disebalik sijil tersebut berkonsepkan riba atau tidak? Bagi cabutan pula; adakah ia judi (maisir/qimar) atau tidak?

Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam fatwanya tahun 1991 (kali ke 28) dan semakan semulanya tahun 2007 (kali ke 79) memutuskan bahawa Sijil Simpanan Premium Bank Simpanan Nasional adalah harus menurut hukum Syarak. (Lihat laman fatwa JAKIM; (http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/kajian-semula-fatwa-sijil-simpanan-premium-bank-simpanan-nasional-menurut-syariat-i)).

Insya Allah, saya akan kupas lebih terperinci perbahasan ulamak tentang sijil premium ini dalam jawapan yang lain.

Masalah fiqh yang rumit

3. Menurut mazhab Syafiie dan Hanbali; orang yang menghadapi masalah kencing tak lawas atau yang seumpamanya (iaitu wanita yang istihadhah, sering kentut dan sebagainya), mereka wajib mengambil wudhuk setiap kali hendak mengerjakan solat fardhu, setelah dipastikan waktu solat telah masuk dan setelah membasuh kemaluan mereka (dan membalutnya). Tidak sah wudhuk yang diambil sebelum masuk waktu kerana thoharah mereka adalah thoharah dharurat, maka tidak harus dilakukan sebelum tiba waktunya iaitu apabila masuk waktu solat.

Namun menurut ulamak; Bagi masalah fiqh yang rumit, jika seorang muslim yang dalam lingkungan awam (yakn bukan ulamak) tersalah melakukan sesuatu yang ditegah dalam ibadah dengan alasan jahil (tidak tahu), alasan itu adalah diterima darinya (yakni ibadahnya tidak batal) dengan syarat ia bukanlah hukum yang telah masyhur diketahui di kalangan kaum muslimin. Oleh demikian, solat yang saudara lakukan sebelum ini adalah sah dan tidak perlu diulangi kerana kesalahan yang saudara lakukan tergolong dalam masalah fiqh yang rumit bagi orang awam. Namun setelah saudara mengetahui hukumnya, jika sudara masih mengulangi kesalahan yang sama, batallah toharah saudara dan sekaligus tidak sahlah solat saudara. (Rujukan; al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 16/197-200).

Untuk mengetahui lebih lanjut cara bersuci orang yang menghadapi kencing tak lawas, sila baca dalam blog saya; (http://ilmudanulamak.blogspot.com/2008/07/kencing-tak-lawas.html).

Wallahu a'lam.

1 comment:

kekoh sokmo

Related Posts with Thumbnails