Thursday, September 23, 2010

Beza otak lelaki dengan otak perempuan


Michael Guriaan dalam bukunya What Could He Be Thinking? How a Mans Mind Really Works menjelaskan, perbezaan antara otak laki-laki dan perempuan terletak pada ukuran bahagian-bahagian otak, bagaimana bahagian itu berhubungan serta cara kerjanya.Perbezaan berdasarkan antara kedua jenis jantina ini adalah:


1. Perbezaan spasial

Pada laki-laki otak cenderung berkembang dan memiliki spasial yang lebih kompleks seperti kemampuan perancangan mekanik, pengukuran penentuan arah abstraksi, dan manipulasi benda-benda fizik. Tidak hairan jika laki-laki suka sekali memperhiaskan kenderaan.

2. Perbezaan verbal

Kawasan otak lelaki lebih banyak tersedut untuk melakukan fungsi-fungsi spasial dan cenderung memberi kesan sedikit pada daerah korteksnya untuk mengeluarkan dan menggunakan kata-kata. Kumpulan saraf yang menghubungkan otak kiri-kanan atau corpus collosum otak laki-laki lebih kecil seperempat jika dibandingkan dengan otak perempuan. Bila otak laki-laki hanya menggunakan belahan otak kanan, otak perempuan boleh memaksimunkan keduanya. Itulah mengapa perempuan lebih banyak bicara berbanding dengan laki-laki. Dalam sebuah penelitian disebutkan, perempuan menggunakan sekitar 20.000 kata per hari, sementara laki-laki hanya 7.000 kata!

3. Perbezaan bahan kimia

Otak perempuan lebih banyak mengandung serotonin yang membuatnya bersikap tenang. Tidak hairan jika wanita lebih menonjol ketika menanggapi ancaman yang melibatkan fizik, sedangkan laki-laki lebih cepat naik pitam. Selain itu, otak perempuan juga memiliki oksitosin, iaitu zat yang mengikat manusia dengan manusia lain atau dengan benda lebih banyak. Dua hal ini mempengaruhi kecenderungan biologi otak laki-laki untuk tidak bertindak lebih dahulu ketika berbicara. Ini berbeza dengan perempuan.

4. Memori lebih kecil

Pusat memori (hippocampus) pada otak perempuan lebih besar berbanding dengan otak laki-laki. Ini boleh menjawab pertanyaan kenapa bila laki-laki mudah lupa, sementara wanita bisa mengingat segala dengan detail.

No comments:

Post a Comment

kekoh sokmo

Related Posts with Thumbnails