Saturday, March 27, 2010

Tujuh Keutamaan Bergaul Dengan Ulama'


Barangsiapa duduk dalam majlis ilmu bersama seorang yang berilmu, tetapi tidak mampu menghafaz sedikitpun ilmu yang disampaikan di sana, maka dia telah mendapatkan tujuh kemuliaan :


Pertama : Dia mendapatkan pahala yang disediakan bagi para penuntut ilmu.


Kedua : Selama duduk di dalam majlis itu, dia terhindar dari perbuatan dosa.


Ketiga : Rahmat ALlah menghampirinya ketika dia keluar dari rumah menuju majlis itu.


Keempat : Ketika orang-orang yang berada dalam majlis ilmu tersebut memperoleh rahmat, maka dia juga akan memperoleh bahagian darinya.


Kelima: Selama dia mendengarkan kajian di dalam majlis itu, dia tercatat sebagai seorang yang sedang beribadah kepada ALlah.


Keenam : Ketika dia sedih kerana kurang mampu memahami kajian yang disampaikan, maka kesedihannya itu menjadi sebuah penghubung untuk mendekatkan diri kepada ALlah.


Ketujuh : Di majlis itu, dia akan melihat kemuliaan seorang yang berilmu dan kehinaan seorang penderhaka. Akhirnya dia akan menyukai ilmu dan membenci perbuatan fasik.

No comments:

Post a Comment

kekoh sokmo

Related Posts with Thumbnails