Thursday, March 11, 2010

20 Muwasafat Sang PejuangSetidaknya, ada 20 kriteria yang harus dimiliki pejuang, yang disarikan dari Al Qur'an dan hadits, yaitu :
1. Aqidahnya bersih (saliimul 'aqiidah)
2. Akhlaknya mantap (
Matiinul khuluqi)
3. Ibadahnya benar (
Shohiihul I'baadah)
4. Tubuhnya sehat dan kuat (
Qowiyyul jismi)
5. Pikirannya intelek (
Mutsaqqoful fikri)
6. Jiwanya bersungguh-sungguh (
Mujaahadatun nafsi)
7. Mampu berusaha mencari nafkah (
Qaadiirun 'alal kasbi)
8. Efisien dalam memanfaatkan waktu (
Hariisun 'alal waqti)
9. Bermanfaat bagi orang lain (
Naafi'un lighoirihi)
10. Selalu menghindari perkara yang samar-samar (
Ba'iidun 'anisy syubuhat)
11. Senantiasa menjaga dan memelihara lisan (
Hifdzul lisaan)
12. Selalu istiqomah dalam kebenaran (
istiqoomatun filhaqqi)
13. Senantiasa menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan (
Gaddhul bashor wahifdul hurumat)
14. Lemah lembut dan suka memaafkan (
Latiifun wahubbul 'afwi)
15. Benar, jujur dan tegas (
Al Haq, Al-amanah-wasyja'ah)
16. Selalu yakin dalam tindakan (
Mutayaqqinun fil'amal)
17. Rendah hati (
Tawadhu')
18. Berpikir positif dan membangun (
Al-fikru wal-bina')
19. Senantiasa siap menolong (
Mutanaashirun lighoirihi)
20. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir (
Asysyidda'u 'alal kuffar)

sumber: pemudasufi

No comments:

Post a Comment

kekoh sokmo

Related Posts with Thumbnails